ரப்பர் கலவை

 • Lab-use Kneader Mixer

  லேப்-பயன்படுத்தும் Kneader Mixer

  பயன்பாடு: EVA, ரப்பர், செயற்கை ரப்பர் மற்றும் பிற வேதியியல் மூலப்பொருட்கள் கலக்கவும், மத்தியஸ்தம் செய்யவும் மற்றும் சிதறடிக்கவும் ஏற்றது.

 • Internal Mixer

  உள் கலப்பான்

  பயன்பாடு: EVA, ரப்பர், செயற்கை ரப்பர் மற்றும் பிற வேதியியல் மூலப்பொருட்கள் கலந்து, மத்தியஸ்தம் செய்து, சிதறடிக்கப்படுவதற்கு ஏற்றது.

 • Dispersion Kneader Mixer

  சிதறல் பிசைந்து கலவை

  பயன்பாடு: EVA, ரப்பர், செயற்கை ரப்பர் மற்றும் பிற வேதியியல் மூலப்பொருட்கள் கலக்கவும், மத்தியஸ்தம் செய்யவும் மற்றும் சிதறடிக்கவும் ஏற்றது.